Kontakt


W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy z firmą terraferma w zakresie kooperacji produkcyjnej, dostaw materiałów i surowców lub maszyn oraz linii produkcyjnych, wykonawstwa form technologicznych oraz oprzyrządowania technicznego, a także współpracy w zakresie opracowania i wytworzenia nowych wyrobów lub materiałów bazujących na technologii polimeryzacji, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem zarządu w Rzeszowie.

Jesteśmy także zainteresowani nawiązaniem wszelkiej, zarówno doraźnej jak i długofalowej współpracy z instytutami naukowo-badawczymi, centrami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi specjalizującymi się w pracach nad innowacyjnymi materiałami budowlanymi i konstrukcyjnymi wykorzystywanymi w budownictwie lądowym i wodnym, a także organizacjami i firmami wykonującymi projekty z dziedziny zagospodarowania przestrzeni miejskiej, obszarów wodnych i terenów rekreacyjnych, z wyższymi uczelniami technicznymi i artystycznymi, ze szczególnym nastawieniem a wydziały budownictwa i konstrukcji budowlanych, chemii i substancji polimerowych, mechaniki i biodegradowalności materiałów, biurami architektonicznymi, konstrukcyjnymi i projektowymi w zakresie zagospodarowania terenów i instalacji wodno-kanalizacyjnych.

--! Mapa zostanie wygenerowana po ustawieniu adresu firmy i podaniu klucza API google Maps w MoonCms !--