O nasFirma terraferma spółka z o.o. została powołana do życia w 2017 roku jako producencka spółka celowa. Jej celem jest realizacja zadań z dziedziny budownictwa lądowego i wodnego, w szczególności w zakresie produkcji elementów oraz kompletnych systemów blokowych mających zastosowanie przy realizacji inwestycji ogólno-budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, mostowych, przemysłowych oraz specjalnych. W zakresie systemów wodno-kanalizacyjnych spółka terraferma kontynuuje zadania rozpoczęte przez grupę TGJ, korzystając z jej doświadczenia, osiągnięć projektowych i konstrukcyjnych, a także innowacyjnych rozwiązań technicznych i koncepcyjnych, znajdujących zastosowanie w budownictwie.

Swoją działalność gospodarczą firma terraferma rozpoczęła od wdrożenia produkcji systemów rur kielichowych i przeciskowych, studni wodnych, zbiorników otwartych i zamkniętych, zlewni i pompowni, włazów i klap kanalizacyjnych, filarów oraz stóp fundamentowych a także belek i bloków konstrukcyjnych zagospodarowując istniejące na bazie technicznych środków produkcji oraz linii technologicznych możliwości produkcyjne firm z Grupy TGJ. W ramach działań badawczo-rozwojowych terraferma stale dokonuje rozbudowy oraz modernizacji istniejących systemów wodno-kanalizacyjnych, a także tworzy nowe rozwiązania.