Produkty


Studnie

Studnie systemowe wykonane są z napełnionej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (PRC - polyester resin concrete). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw (przewyższająca nawet siły kohezji samego kruszywa) daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy jednoczesnych małych grubościach ścianek i sredukowanym ciężarze elementów. Przedkłada się to na mniejszcze koszty transportu oraz montażu, niż ma to miejsce przy tradycyjnych studniach betonowych. Dzięki zastosowanym surowcom, nasze wyroby są odporne na sgresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji pod wpływem kwasu siadkowodorowego, powstającego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach ściekowych.
Rury

Kanalizacja jest jednym z ważniejszych działów przemysłu. Rozwój cywilizacyjny ciągnie za sobą konieczność racjonalizacji gospodarki odpadami, w tym również ściekami. W coraz gęściej zaludnionych miastach powstają rozbudowane sieci kanalizacyjne, zbudowane najczęściej z rur lub segmentów o rozmaitych kształtach i wymiarach. Wzorując się na światowej technologii i doświadczeniu w produkcji rur kanalizacyjnych powstały systemy kanalizacyjne produkowane przez firmy z grupy TGJ współpracujące z terraferma. Dbałość o jakość i szczegóły stała się nadrzędnym celem realizacji w firmie terraferma produkcji. Permanentne monitorowanie precyzji wykonania gwarantuje dostawę najwyższej jakości produktów z polimerobetonu. Charakterystyka materiału PQ/PRC wykorzystywanego w całym procesie produkcji przez firmę terraferma sprawia, że nadaje się on doskonale do zastosowania w szeroko rozumianej branży kanalizacyjnej. Intensywny rozwój firmy jest zasługą profesjonalnej kadry pracowniczej, aktywnie uczestniczącej w całym procesie produkcji i współpracy z klientami.
Zbiorniki przepompowni

Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu rynku inwestycyjnego oraz starając się rozwiązać problemy związane z koniecznością uwalniania kolejnych terenów pod inwestycje budowlane, w szczególnościw zakresie ekologicznego budownictwa jednorodzinnego, które bardzo często lokalizowane jest poza miastem, na terenach nieuzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, w szczególności wodno-kanalizacyjną, firma terraferma wraz z GRUNDFOSS oraz projektantami i technologami z firmy TGJ opracowała kompaktową przybudynkową zlewnię i pompownię ciśnieniową, która z powodzeniem może zrealizować wszelkie zadania w zakresie odbioru nieczystości sanitarnych i transmitować je na znaczne odległości na terenach mocno pofałdowanych, w ramach systemu odprowadzania ścieków zbudowanych z rur ciśnieniowych o niewielkim przekroju. Dzięki temu rozwiązaniu tereny o skomplikowanej rzeźbie lub znacznie oddalone od głównych kolektorów ściekowych czy lokalnych oczyszczalni ścieków mogą być swobodnie zagospodarowywane bez obawy o problemy związane z odbiorem nieczystości płynnych. Rozwiązanie otrzymało świadectwo TUV o numerze 1017-CPR-09.105.326.
Segmenty do renowacji

Odporność chemiczna oraz własności polimerobetonu gwarantują długą żywotność wbudowanych segmentów. Możliwe jest formowanie wszystkich dowolnych przekrojów. Dzięki prefabrykacji dowolnej grubości ścianek istnieje możliwości zastosowania segmentów PRC jako wykładziny lub elementów nośnych przejmujących wszystkie obciążenia kolektora poddawanego renowacji. Stały nadzór jakościowy gwarantuje prosty, bezproblemowy montaż. Polimerobeton okazał się skuteczny przy segmentach liniowych do renowacji kanałów dzięki wysokiej odporności na korozję i przewyższającej inne materiały wytrzymałości mechanicznej; od wielu lat sprawdza się w trudnych zastosowaniach przy produkcji rur przeciskowych, przekrojów jajowych, studni i komór.

Segmentami liniowymi można z powodzeniem wykonać renowację każdego przełazowego kanału do grawitacyjnego odprowadzania ścieków, od kanałów o przekroju okrągłym, jajowym do dowolnych kształtów, takich jak stare ceglane kanały, które nie są dostatecznie szczelne i wytrzymałe. Renowacja tych kanałów może być realizowana jednoelementowymi modułami lub kilkoma segmentami, które są ze sobą sklejane wewnątrz kanału odwzorowując w efekcie przekrój kanału. O tym, jakie elementy zostaną zastosowane decydują warunki miejscowe: wielkość studni, z której wykonuje się renowacje, gabaryty kanału poddawanego renowacji i sprzęt, jakim dysponuje firma wykonawcza na budowie. Łączenie ze sobą kolejnych modułów następuje w wyniku klejenia, przy czym co około 10 m proponuje się stosowanie spojenia trwale plastycznego.
Zwieńczenia studzienek

Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych z polimerobetonu są wykonane z odpornego na korozję polimerobetonu żywicznego, zaprojektowane są tak, aby wytrzymywały ruch pojazdów kołowych, śnieg, lód oraz sól wykorzystywaną przez służby drogowe.

Materiał, z jakiego są wykonane zwieńczenia, czyni je nieatrakcyjnymi dla złodziei metalu. Elementami metalowymi są jedynie niewielkie zaczepy haków w pokrywie włazu. Zgodne z normą PN-EN124.
Wyłożenia bieżni osadników

Bezawaryjna eksploatacja zgarniaczy osadu stosowanych powszechnie w oczyszczalniach ścieków jest uwarunkowana m.in. odpowiednią jakością podłoża, po którym porusza się ramię. Znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnego betonu cementowego odporność chemiczna oraz pełna nienasiąkliwość sprawia, że wykonane z polimerobetonowych płyt wyłożenia bieżni stanowią szczelne, trwałe i estetyczne zwieńczenia zbiorników. Idealnie płaska powierzchnia jest pozbawiona uskoków, co w znaczący sposób wpływa na przedłużenie żywotności zgarniacza. Kamienie koronowe znajdują zastosowanie zarówno w nowych obiektach, jak i przy renowacji istniejących zbiorników okrągłych i prostokątnych.

Oferowane przez nas rozwiązanie posiada opcję zintegrowania z systemem przeciwoblodzeniowym, który zapewnia ochronę bieżni zgarniacza przed lodem i śniegiem zapewniając niezakłóconą pracę zgarniacza również w zimie i przy gołoledzi. W zależności od grubości żelbetowego muru oferujemy kamienie o różnej szerokości, natomiast grubość kamienia i liczba potrzebnych przewodów grzewczych jest dostosowana do wymagań technicznych danego zbiornika.