Wróć do produktów

Studnie


07-08-2017

Studnie systemowe wykonane są z napełnionej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (PRC - polyester resin concrete). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw (przewyższająca nawet siły kohezji samego kruszywa) daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy jednoczesnych małych grubościach ścianek i sredukowanym ciężarze elementów. Przedkłada się to na mniejszcze koszty transportu oraz montażu, niż ma to miejsce przy tradycyjnych studniach betonowych. Dzięki zastosowanym surowcom, nasze wyroby są odporne na sgresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji pod wpływem kwasu siadkowodorowego, powstającego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach ściekowych.