Wróć do produktów

Zbiorniki przepompowni


07-08-2017

Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu rynku inwestycyjnego oraz starając się rozwiązać problemy związane z koniecznością uwalniania kolejnych terenów pod inwestycje budowlane, w szczególnościw zakresie ekologicznego budownictwa jednorodzinnego, które bardzo często lokalizowane jest poza miastem, na terenach nieuzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, w szczególności wodno-kanalizacyjną, firma terraferma wraz z GRUNDFOSS oraz projektantami i technologami z firmy TGJ opracowała kompaktową przybudynkową zlewnię i pompownię ciśnieniową, która z powodzeniem może zrealizować wszelkie zadania w zakresie odbioru nieczystości sanitarnych i transmitować je na znaczne odległości na terenach mocno pofałdowanych, w ramach systemu odprowadzania ścieków zbudowanych z rur ciśnieniowych o niewielkim przekroju. Dzięki temu rozwiązaniu tereny o skomplikowanej rzeźbie lub znacznie oddalone od głównych kolektorów ściekowych czy lokalnych oczyszczalni ścieków mogą być swobodnie zagospodarowywane bez obawy o problemy związane z odbiorem nieczystości płynnych. Rozwiązanie otrzymało świadectwo TUV o numerze 1017-CPR-09.105.326.